Jak działa marketing krytyczny?

Marketing znany jest od XIX w., kiedy to służył rozwojowi przedsiębiorstw i przede wszystkim zwiększaniu zysków. Obecnie wyróżnia się marketing społeczny i publiczny. Marketing jest związany z pewnymi aspektami życia w społeczeństwie. Jest to przede wszystkim etyka i troska o środowisko.

Jeśli chodzi o etykę, pojawia się tu poprawa wizerunku osób zajmujących się marketingiem. W skład marketingu krytycznego wchodzą marketing partyzancki oraz marketing wirusowy. Ten pierwszy odnosi się do taniej kampanii, która ma na celu zwrócenie uwagi konsumenta na dany produkt. Drugi rodzaj to przekazywanie informacji marketingowych za pomocą już istniejących narzędzi.

PIERWSI KRYTYCY MARKETINGU

Należy tutaj wspomnieć o naukowcach Theodorze Adorno, Maxie Horkheimerze, Erichu Frommie, którzy zaczęli dostrzegać negatywne skutki tworzącego się powoli społeczeństwa konsumpcyjnego. Uznali oni za nie utratę autonomii jednostki, tworzenie się konsumpcji, poszukiwanie szczęścia w materializmie. To oni byli twórcami teorii krytycznej w rozwijającym się marketingu.

KONSUMENT A MARKETING

Wciąż pojawiają się nowe metody stosowania marketingu w różnych aspektach. Nie zawsze są one umieszczone w etyce, stąd istnieje potrzeba istnienia marketingu krytycznego, który wszystkie nowinki marketingowe osadzałby w kulturze. Dzisiejszy konsument staje przed wyborem wielu przedmiotów i usług. Dokonuje tych wyborów często na podstawie przekazów medialnych, ponieważ w pewien sposób zapoznaje się z danym produktem. Jednak takie zachęcanie do podjęcia decyzji przez konsumenta jest po prostu reklamą, która przekazuje takie treści, jakie chce, a ma to na celu wywołanie w konsumencie pozytywnych odczuć względem danego produktu. Właśnie tym zjawiskiem zajmuje się konkretniej marketing krytyczny. Wspomina on o negatywnych rezultatach, jakie są skutkiem oddziaływania reklamowego na życie codzienne konsumenta. Reklama ogranicza pojmowanie świata przez konsumentów, pozwalając kształtować bezrefleksyjny obraz świata i rzeczywistości.

KRYTYCZNY MARKETING – DZIAŁANIA

W nurcie krytycznym chodzi o to, aby nastawić się na samego człowieka, na zapewnieniu mu dobrych warunków egzystencjalnych, a nie na używaniu go do realizowania założeń przedsiębiorstw (przede wszystkim osiągania zysków na wysokim poziomie).

Marketing krytyczny odnosi się do trzech podstawowych poziomów wiedzy naukowej, praktyki zarządzania, procesu kształtującego tożsamość człowieka. Dzięki niemu można rozumieć świat jako byt stabilny, ale tutaj pojawia się z kolei potrzeba metod umożliwiających pełne poznanie. Krytyka umożliwia zdobycie informacji na temat konsumentów oraz relacji konsument-produkt. Takie obserwacje i badania, przeprowadzane na całych populacjach, mają na celu zwiększenie efektywności działań marketingowych oraz jego dostosowanie do potrzeb oraz cech społeczeństwa.

Według krytyków marketing to stan ulotny, który wykorzystuje pewne symboliczne znaczenia. Wszelkie strategie konsumenckie trzeba tworzyć na podstawie subiektywnych informacji pochodzących od pojedynczych konsumentów. Tak naprawdę są to tylko pewnego rodzaju obrazy rzeczywistości, które nie zawsze z samą rzeczywistością mają coś wspólnego, ale wszelkie techniki marketingowe (o pozytywnym i negatywnym działaniu, np. perswazje) sprawiają, że te subiektywne informacje są rozumiane jako rzeczywisty byt, jako faktyczny obraz rzeczywistości konsumenckiej. Krytyka marketingowa odnosi się również do kwestii marketingu w organizacjach non profit. W tym momencie wszelkie nieetyczne sposoby na osiąganie korzyści zostają zakwestionowane. Inaczej manipulacja i perswazja powinny być uznane za całkiem naturalne procesy, których wymaga prowadzenie działalności marketingowej dla takiej czy innej organizacji.

Nurt krytyczny to odpowiedź na rozwijający się marketing. Jego zadania polegają na umieszczeniu działań marketingowych w kontekście społecznym tak, aby mogły konsumentom przynosić zyski, a nie szkody. Marketing krytyczny nie zgadza się na traktowanie konsumenta jako drogi do osiągania zysków.

 

 

Pozycjonowanie - Blog

Formularz kontaktowy

Czekamy na Twoją wiadomość