Kontakt

Fusion Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000502729, REGON 12307405500000, NIP 6783150574.
Dane kontaktowe
Adres: os. Centrum A 4 /U3, 31-923 Kraków
Email: kontakt@fusionsystem.pl
Oddział firmy
Adres: ul. Odmętowa 100A, 31-979 Kraków
Porozmawiajmy o twoim projekcie
Łukasz Szafraniec
Project Manager
+48 794 502 662
lukasz.szafraniec@fusionmarketing.pl

Bartłomiej Sobczak
SEO Manager
+48 577 502 661
bartlomiej.sobczak@fusionmarketing.pl

Formularz kontaktowy

Czekamy na Twoją wiadomość